สุขภาพทางเพศคือสุขภาพโดยรวม เพราะเพศเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์ เราจะทำเรื่องต้องห้ามให้กลายเป็นเรื่องที่คุยกันได้โดยไม่ต้องเหนียมอาย เพราะทุกคนและทุกเพศย่อมมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายของตนเอง