พ่อแม่มือใหม่ย่อมรู้ดีว่าต้องเจอกับคำแนะนำมากมายที่จะทำให้สับสน ไม่ว่าจะจากบรรดาแพทย์ สมาชิกในครอบครัว เพื่อนๆ และอินเทอร์เน็ต เข้าใจธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้ของการตั้งครรภ์ด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับคำแนะนำที่ใช้ได้จริง ศึกษาข้อมูลที่จำเป็นได้ที่นี่เลย