Vira ให้ข้อมูลด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่อิงจากหลักฐาน รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้หญิงรู้จักร่างกายของตนเอง และพร้อมดำดิ่งสู่การเดินทางเพื่อค้นพบตนเอง