การรักษาสุขภาพจิตในประเทศไทยยังเป็นเรื่องลำบาก ทั้งต้องรอคิวนาน ค่าใช้จ่ายสูง และขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่นี่คุณจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ตั้งแต่อาการวิตกกังวล ไปจนถึงการจัดการอารมณ์โกรธในครอบครัว และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ เพราะคุณไม่ได้เผชิญกับมันอยู่คนเดียว