แม้การเปลี่ยนผ่านสู่ช่วงก่อนหมดประจำเดือนและภาวะหมดประจำเดือน จะเป็นประสบการณ์ร่วมของผู้หญิงทั้งโลก แต่มันก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกตีตรา และต้องเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัว เราอยากตีความภาวะหมดประจำเดือนใหม่ ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของบทถัดไปของชีวิต ที่ทั้งมีพลังและสร้างความเปลี่ยนแปลง เราอยากแบ่งปันวิธีจัดการปัญหาตามหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้คุณโอบรับความเปลี่ยนแปลงอย่างสบายใจ ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือไม่ดีนักก็ตาม