Vira

บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์

500 ฿

มอบบัตรของขวัญสำหรับใช้จ่ายสินค้าเพื่อสุขภาพองค์รวมให้กับคนพิเศษ

บัตรของขวัญจะถูกส่งทางอีเมลทันทีหลังการชำระเงินเสร็จสิ้น คุณสามารถแชร์โค้ดบัตรของขวัญพร้อมภาพหน้าเว็บของบัตรของขวัญนั้นกับผู้รับ หรือแชร์ URL ของหน้าเว็บบัตรของขวัญกับผู้รับได้เช่นกัน

หมายเหตุ

  • อาจใช้เวลาสัก 2-3 ชั่วโมง ในการส่งโค้ดบัตรของขวัญผ่านทางอีเมลหลังชำระเงินเสร็จสิ้น
  • ไม่มีค่าดำเนินการเพิ่มเติมใดๆ 
  • ไม่สามารถส่งคืนบัตรของขวัญได้
  • คุณสามารถใช้โค้ดเดิมได้ตราบเท่าที่ยังมียอดเงินคงเหลือในบัตร
  • สามารถใช้โค้ดดังกล่าวในการชำระค่าขนส่งสินค้าได้
มูลค่า: